Απόστολος Ρίζος: minimals trio @Kremlino Gallery Bar

Απόστολος Ρίζος: minimals trio @Kremlino Gallery BarX